• slider image 93
:::
公告 網管 - 電子看板 | 2020-05-20 | 人氣:82

推動肥胖防治宣導--健康體位85210
85210 健康體位小秘訣,快樂又窈窕
8-睡足 8 小時:良好生活作息。
5-天天五蔬果:天天五份拳頭大小蔬果。
2-螢幕觀看少於2小時:是四電『電視電腦電玩手機』少於2小時。
1-天天運動大於1小時,養成每天運動的好習慣。
0-減糖飲,每日喝水1500 CC:每天喝 1500-2000 CC 的白開水,並且少喝含糖飲料。
                                               竹崎鄉衛生所關心您