• slider image 93
:::
好消息 網管 - 宣導 | 2020-05-20 | 人氣:83

我的餐盤 呷健康 營養要六種
1.每天早晚一杯奶、2.每餐水果拳頭大、3.菜比水果多一點、4.飯跟蔬菜一樣多、5.豆魚蛋肉一掌心、6.堅果種子一茶匙
                        
                                    竹崎鄉衛生所關心您